Rank Holders
Class - V    
First Alka Bhatia
Second Ritika
Third Ritesh
Class - VI  
First Jasleen
Second Gazal Chugh
Third Himmat Singh
Class - VII  
First Divya Jalandhra
Second Dhanvarsha Nagpal
Third Maninderpal
Class - VIII  
First Vishal Mittal
Second Rajat
Third Uday
Class - IX  
First Ankush
Second Priyanka Soni
Third Divya Chhabra